Τεχνική συνάντηση που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Salento (30/06/2020)

Στις 30 Ιουνίου 2020, το Πανεπιστήμιο του Salento (PB3) διοργάνωσε μία δημόσια τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου FRESH WAYS. Λόγω των περιορισμών στην μετακίνηση ατόμων εξ αιτίας του κορωναϊού, ολόκληρη η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε