Πρέβεζα 01/07/2021

H 5η Διοικητική Συνάντηση του έργου “ FRESH WAYS – Cross border Mechanism for Greek Intermodal and Multimodal Transport of Fresh Products ” οργανώθηκε από τo Επιμελητήριο Πρέβεζας στις 23 Ιουνίου

H 5η Διοικητική Συνάντηση του έργου “FRESH WAYS – Crossborder Mechanism for Greek Intermodal and Multimodal Transport of Fresh Products”, οργανώθηκε στις 23 Ιουνίου, από το Επιμελητήριο Πρέβεζας ως εταίρος του έργου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι: Αεροδρόμια της Απουλίας, Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, Πανεπιστήμιο του Σαλέντο,  Επιμελητήριο Πρέβεζας, Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Κατά την διάρκεια της Συνάντησης παρουσιάστηκαν οι ήδη υλοποιημένες δράσεις του κάθε Πακέτου Εργασίας του έργου και διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση για τις  εναπομείναντες δράσεις, τον χρονοπρογραμματισμό και τον ρόλο του κάθε εταίρου. Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των επόμενων δράσεων και την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.